بهمن ۷, ۱۳۹۸
اصل_کشیدگی_کفش

قسمت اول قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

اولین کسانی که قواعد 12 گانه انیمیشن سازی دیزنی را معرفی کردند، اولی جانستون و فرانک توماس، انیماتورهای دیزنی بودند. آن ها این اصول را در کتابشان با عنوان «توهم زندگی» در سال 1981 منتشر کردند. در این کتاب، نویسندگان روند کار و کارگردانی انیماتورهای دیزنی را از سال 1930 به بعد مورد تحقیق قرار دادند
بهمن ۸, ۱۳۹۸
کاراکتر

قسمت دوم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

در این آموزش alan becker به اصل قانون پیش بینی (Anticipation) در انیمیشن می پردازدقانون پیش بینی کمک می کند بیننده را برای آن چه که در ادامه رخ خواهد داد،
بهمن ۹, ۱۳۹۸
sad_more_sad

قسمت سوم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

اولین کسانی که قواعد 12 گانه انیمیشن سازی دیزنی را معرفی کردند، اولی جانستون و فرانک توماس، انیماتورهای دیزنی بودند. آن ها این اصول را در کتابشان با عنوان «توهم زندگی» در سال 1981 منتشر کردند.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸
کاراکتر_زورو

قسمت چهارم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

اولین کسانی که قواعد 12 گانه انیمیشن سازی دیزنی را معرفی کردند، اولی جانستون و فرانک توماس، انیماتورهای دیزنی بودند. آن ها این اصول را در کتابشان با عنوان «توهم زندگی» در سال 1981 منتشر کردند.
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹
آدمک_خطی

قسمت هشتم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

از حرکت های ثانویه برای تائید و تاکید بیشتر بر اکشن اصلی در یک صحنه استفاده می شود. افزودن حرکت های ثانویه باعث اضافه شدن ابعاد بیشتری به کاراکتر و اشیای شما خواهد شد.
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
سفینه فضایی

قسمت نهم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

نهمین مورد از قواعد 12 گانه انیمیشن سازی، موضوع تایمینگ یا زمان بندی است. برای درک این مفهوم نیز، باید به قوانین فیزیک مراجعه کرد