فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
آموزش فارسی Vray

آموزش فارسی Vray الگوریتم Adaptive Image Sampler

آشنایی با الگوریتم Adaptive Image Sampler   در این بخش با الگوریتم Adaptive Image Sampler برای نمونه گیری از تصویر و کاربرد آن آشنا می […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۴
آموزش فارسی Vray

آموزش فارسی Vray آشنایی با الگوریتم Fixed Rate

آشنایی با الگوریتم Fixed Rate برای نمونه گیری از تصویر     در این بخش با الگوریتم Fixed Rate برای نمونه گیری از تصویر و […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۴
Raytrace آشنایی با مفهوم

آموزش فارسی Vray آشنایی با مفهوم Raytrace

آشنایی با مفهوم Raytrace در این بخش با مفهوم Raytrace به عنوان تکنیک ایجاد تصویر نهایی در بسیاری از موتورهای رندر آشنا می شویم.آشنایی با […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
مفهوم کاما و اصلاح گاما در Vray

آموزش فارسی Vray آشنایی با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction)

آشنایی با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction) در بخش دوم آموزش فارسی Vray با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction) و با […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۴
آشنایی با رابط کاربری وی ری در مایا

آموزش فارسی Vray بخش اول رایگان

آشنایی با رابط کاربری Vray در مایا   در جلسه اول آموزش فارسی Vray با رابط کاربری Vray درمحیط Maya و همچنین بخش های مختلف […]