آبان ۲۵, ۱۳۹۸
کاراکتر

طراحی کاراکتر قسمت چهارم

در این آموزش یک کارکتر کارتونی در نرم افزار ادوبی انیمیت طراحی می کنیم برای طراحی کاراکتر بهتره از قلم نوری استفاده نمایید
آذر ۸, ۱۳۹۸
کاراکتر

طراحی کاراکتر قسمت ششم

در این آموزش یک کارکتر کارتونی در نرم افزار ادوبی انیمیت طراحی می کنیم برای طراحی کاراکتر بهتره از قلم نوری استفاده نمایید
آذر ۹, ۱۳۹۸
آدمک

قسمت پانزدهم آموزش انیمیشن ۲D

در این آموزش نحوه ایجاد حرکت های اسلوموشن در نرم افزار ادوبی انیمیت یاد می گیرید و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی
آذر ۱۲, ۱۳۹۸
طبیعت

طراحی بگرادند قسمت ششم

در این آموزش با طراحی بگراند در نرم افزار ادوبی انیمیت انجام می دهیم و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید
آذر ۱۳, ۱۳۹۸
کاراکتر_ادوبی_انیمت

قسمت هفدهم آموزش انیمیشن ۲D

در این آموزش به ریگ و انیمیت یک کاراکتر به روش کات اوت در نرم افزار ادوبی انیمیت می پردازیم و هرگونه سوال یا مشکلات
آذر ۱۵, ۱۳۹۸
پرسپکتیو

قسمت هجدهم آموزش انیمیشن ۲D

در این آموزش نحوه درست کردن اشکال پرسپکتیو در نرم افزار ادوبی انیمیت می پردازیم و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید