اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
آموزش فارسی بلندر

جلسه هفتم آموزش فارسی بلندر آشنایی با ابزار Loop cut

در این جلسه از آموزش فارسی بلندر کار مدل سازی گوشی را با آشنایی با ایزار Loop Cut ادامه میدهیم.نظرات شما در افزایش کیفیت آموزش ها موثر می باشد.
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
Blender آموزش فارسی

جلسه هشتم آموزش فارسی بلندر آشنایی با ابزار Extrude

در این جلسه از آموزش بلندر با ابزار پرکاربرد و مهم Extrude آشنا می شویم و از آن بار ساخت پایه فریم موبایل استفاده می کنیم.
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
آموزش Blender فارسی

جلسه نهم آموزش فارسی بلندر آشنایی با Subdivision Surface

در این جلسه از آموزش فارسی بلندر با Modifiers در محیط بلندر آشنا می شویم و مودیفایر Subdivision Surface را مورد بررسی قرار می دهیم و از آن برای نرم کردن سطح مدل استفاده می کنیم
تیر ۵, ۱۳۹۶
آموزش Blender فارسی

آموزش فارسی Blender جلسه سیزدهم

در جلسه سیزدهم آموزش فارسی بلندر با روشی جدید مدل سازی قسمت جلوی گوشی را تکمیل می کنیم و با ابزارهای لازم برای این کار آشنا می شویم.لطفا سوالات و نظرات خود را در انجمن هنرآمیز مطرح کنید.