بهمن ۱۳, ۱۳۹۴
آشنایی با رابط کاربری وی ری در مایا

آموزش فارسی Vray بخش اول رایگان

آشنایی با رابط کاربری Vray در مایا   در جلسه اول آموزش فارسی Vray با رابط کاربری Vray درمحیط Maya و همچنین بخش های مختلف […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
ریگ صورت در مایا

آموزش فارسی ریگ صورت در مایا بخش اول رایگان

نکات و آماده سازی های اولیه برای شروع ریگ صورت   در بخش اول از آموزش فارسی ریگ صورت در مایا ضمن توضیح شرایط اولیه […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
مفهوم کاما و اصلاح گاما در Vray

آموزش فارسی Vray آشنایی با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction)

آشنایی با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction) در بخش دوم آموزش فارسی Vray با گاما و مفهوم اصلاح گاما (Gamma Correction) و با […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۴
Raytrace آشنایی با مفهوم

آموزش فارسی Vray آشنایی با مفهوم Raytrace

آشنایی با مفهوم Raytrace در این بخش با مفهوم Raytrace به عنوان تکنیک ایجاد تصویر نهایی در بسیاری از موتورهای رندر آشنا می شویم.آشنایی با […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۴
آموزش فارسی Vray

آموزش فارسی Vray آشنایی با الگوریتم Fixed Rate

آشنایی با الگوریتم Fixed Rate برای نمونه گیری از تصویر     در این بخش با الگوریتم Fixed Rate برای نمونه گیری از تصویر و […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴
اتصال سر به استخوانهای ایجاد شده(ایجاد اسکین)

آموزش فارسی ریگ صورت در مایا بخش دوم رایگان

اتصال سر به استخوانهای ایجاد شده(ایجاد Skin)     در بخش دوم از آموزش فارسی ریگ صورت در مایا به سراغ Skin یا اتصال سر […]