تیر ۱۹, ۱۳۹۵
آموزش فارسی مایا

آموزش مایا جلسه هشتم تکمیل مدل سازی در و پنجره های آشپزخانه

آموزش فارسی مایا جلسه هشتم مشاهده در یوتیوب در جلسه هشتم آموزش فارسی مایا ضمن تکمیل مدل سازی در و پنجره های آشپزخانه که در […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۵
مدلسازی دستگیره در

جلسه نهم آموزش مایا مدل سازی دستگیره در

آموزش مایا به زبان فارسی جلسه نهم   مشاهده در یوتیوب سلام تو این جلسه از آموزش مایا ضمن استفاده و تمرین ابزارهایی که در […]
مرداد ۳, ۱۳۹۵
آموزش فارسی مایا

آموزش فارسی مایا جلسه دهم

تکمیل مدل سازی دستگیره در آشپزخانه در جلسه دهم آموزش مایا   مشاهده در یوتیوب سلام در این جلسه از آموزش مایا برای تکمیل دستگیره […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
مدل سازی کابینت های آشپزخانه

جلسه یازدهم آموزش فارسی مایا مدل سازی کابینت ها

مدل سازی کابینت ها جلسه یازدهم آموزش مایا مشاهده در یوتیوب در این جلسه از آموزش Maya به سراغ مدل سازی کابینت های آشپزخانه می […]
شهریور ۸, ۱۳۹۵
اتمام مدل سازی کابینت ها

تکمیل مدل سازی کابینت ها جلسه دوازدهم آموزش مایا

تکمیل مدل سازی کابینت ها جلسه دوازدهم آموزش مایا   مشاهده در یوتیوب در این جلسه ابتدا در مورد تکمیل سایر کابینت ها بر اساس […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵
آشنایی با مدل سازی Nurbs در مایا

آشنایی با ابزارهای مدل سازی NURBS و Curves جلسه سیزدهم آموزش فارسی مایا

آشنایی با ابزارهای مدل سازی NURBS و Curves در مایا مشاهده در یوتیوب سلام ،در جلسه سیزدهم آموزش فارسی مایا برای مدل سازی ظروف  آشپزخانه به […]