Lip sync در انیمه استدیو

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
Lip sync در انیمه استدیو

Lip sync یا تطبیق لبها با دیالوگ و روش های مختلف آن در محیط انیمه استدیو

در این جلسه از آموزش فارسی انیمه استدیو با ابزار های مختلف Lip sinc در محیط انیمه استدیو نظیر Auto lip sync و همچنین استفاده از نرم افزار Papagayo به عنوان یک ابزار کارآمد در تطبیق دیالوگ با لبها آشنا می شویم. البته در آموزش فارسی انیمه استدیو یک روش با کیفیت تر که منتقل کننده احساس نیز می باشد ارائه می شود.