دی ۲۰, ۱۳۹۸

طراحی کاراکتر قسمت سیزدهم

در این آموزش یک کارکتر کارتونی در نرم افزار ادوبی انیمیت طراحی می کنیم برای طراحی کاراکتر بهتره از قلم نوری استفاده نمایید و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید
دی ۱, ۱۳۹۸

طراحی بکگرادند قسمت نهم

در این آموزش با طراحی بگراند در نرم افزار ادوبی انیمیت انجام می دهیم برای طراحی بهتره از قلم نوری استفاده شود و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید
آذر ۱۹, ۱۳۹۸

قسمت بیستم آموزش انیمیشن ۲D

در این آموزش نحوه ایجاد انواع بکگراند انیمیشن و انیمیت آن در نرم افزار ادبی انیمیت یاد می گیریم و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید
آذر ۱۲, ۱۳۹۸

طراحی بگرادند قسمت ششم

در این آموزش با طراحی بگراند در نرم افزار ادوبی انیمیت انجام می دهیم و هرگونه سوال یا مشکلات در مورد انیمیشن سازی داشتید
آذر ۶, ۱۳۹۸

طراحی بگرادند قسمت پنجم

در این آموزش با طراحی بگراند در نرم افزار ادوبی انیمیت انجام می دهیم برای طراحی بهتره از قلم نوری استفاده شود
آذر ۲, ۱۳۹۸

طراحی کاراکتر قسمت پنجم

در این آموزش یک کارکتر کارتونی در نرم افزار ادوبی انیمیت طراحی می کنیم برای طراحی کاراکتر بهتره از قلم نوری استفاده نمایید