بهمن ۲۲, ۱۳۹۹

ایجاد آب و قطرات آب و انیمیت آنها در افترافکت

در این ویدیو در پاسخ یکی از دوستان مطرح شده در گروه پرسش و پاسخ هنرآمیز  در مورد نحوه انیمیت یا متحرک سازی آب در افتر افکت به روشی بسیار سریع برای ایجاد آب و قطرات اب در محیط افتر افکت می پردازیم