بهمن ۱۱, ۱۳۹۸
دنبال_کردن

قسمت پنجم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

در این آموزش از آموزش های alan becker به اصل دنباله‌ها و عمل هم پوشانی (Follow through and overlapping action) در انیمیشن سازی می پردازیم وقتی یک شیِ متحرک ناگهان متوقف می شود، اجزای مختلف آن با سرعت‌های متفاوتی از حرکت باز می ایستند.