آموزش UV Mapping در بلندر

خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

آموزش UV Mapping در بلندر جلسه اول

آموزش UV Mapping در بلندر جلسه اول در جلسه پانزدهم از آموزش Blender به سراغ UV Mapping در محیط بلندر می رویم.در ابتدا به این موضوغ می پردازیم که یو وی چیست و سپس به سراغ UV Editor در محیط بلندر می رویم و با روش های مختلف ساخت UV در بلندر آشنا می شویم.