آموزش موهو فارسی

اسفند ۳, ۱۴۰۱

آموزش moho آشنایی با روش کار Style ها در موهو

در این ویدیو از آموزش موهو با روش کارهای موجود برای اعمال سریع تغییرات و دلخواه سازی کاراکتر ها در محیط moho آشنا می شویم