آموزش فارسی سابستنس پینتر

دی ۱۴, ۱۳۹۸
آموزش فارسی Substance painter

آموزش فارسی substance painter جلسه اول

در جلسه اول آموزش فارسی substance painter کار را از صفر با نحوه ایجاد پروژه در محیط سابستنس شروع می کنیم و تک تک پارامترهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین به تفاوت ...