آموزش Cinema4d

خرداد ۳, ۱۳۹۷

آموزش cinema 4d جلسه پنجم

در این جلسه از آموزش cinema 4d با ابزار بسیار کاربردی در زمینه مدل سازی و Retopology در محیط سینما فور دی آشنا می شویم. این ابزار که Polygon pen نام دارد شامل تعدادی از ابزارهای جلسات قبل و ابزارهای جدید می باشد که در یک ابزار جمع شده اند.
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

Cinema 4d آموزش فارسی جلسه چهارم

در این جلسه از آموزش Cinema 4d با ابزارهای بسیار کاربردی Slide ,Line cut ,Melt و Weld آشنا می شویم و پارامترهای آنها و نحوه عمل کرد آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش cinema 4d جلسه سوم

در این جلسه از آموزش فارسی cinema 4d با چند ابزار بسیار مهم در زمینه مدل سازی مثل Extrude , Extrude Inner و Loop / Path cut آشنا می شویم.
فروردین ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش Cinema 4D فارسی جلسه دوم

در این جلسه از آموزش فارسی سینما 4d ضمن آشنایی با اجزای تشکیل دهنده یک مدل سه بعدی با ابزارهای انتخاب و جا به جایی در محیط Cinema 4d آشنا می شویم.
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش سینما ۴d جلسه اول مدل سازی خودرو

در جلسه اول از آموزش سینما 4d به سراغ رابط کاربری نرم افزار Cinema 4d می رویم و پس از آن با نحوه حرکت در Viewport سینما فور دی آشنا می شویم.