بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
آدمک_متحرک

قسمت ششم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

افزایش و کاهش سرعت (Slow in and slow out) بهترین راه برای درک مفهوم سرعت های افزایشی و کاهشی این است که ببینیم یک ماشین متحرک چگونه شروع به حرکت کرده و پس از مدتی متوقف می شود. ماشین در آغاز و پیش از شتاب گرفتن، به کندی حرکت می کند.