شهریور ۹, ۱۳۹۶

آموزش فارسی Maya آشنایی با UV جلسه چهارم

در این جلسه از آموزش UV در مایا با ابزارهای بسیار مهم و کاربردی Cut و Sew و Stitch برای ایجاد یو وی در مایا آشنا خواهیم شد.