آموزش فارسی موهو 13

مرداد ۶, ۱۳۹۹
آموزش Moho 13

آموزش Moho 13 ویژگی های جدید بخش اول

در این ویدوی به سراغ امکانات جدید موهو 13 و بوِیژه پنجره action می رویم و به بررسی آن می پردازیم