آموزش ریگ صورت در مایا

اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

آموزش فارسی ریگ صورت در مایا بخش دوم رایگان

اتصال سر به استخوانهای ایجاد شده(ایجاد Skin)     در بخش دوم از آموزش فارسی ریگ صورت در مایا به سراغ Skin یا اتصال سر […]